top of page

Vanaf 1 januari 2019 is de Stichting Education for Hope aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Onze website voldoet aan de publicatieplicht die aan ANBI instellingen wordt gesteld en de statuten zijn opgesteld conform ANBI eisen.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

 

Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

 

Download de Formulier met de Statutaire doelstelling en de beleidsplan

 

bottom of page