top of page

We zijn het project Education For Hope in 2008 gestart met 14 kinderen. Na ons eerste bezoek kwamen er nog 36 kinderen bij en kwamen we op een totaal van 50 kinderen.

De jongste kinderen zijn 5 jaar geleden aan boord gekomen. Zij zitten op de School of Education, een relatief jonge school aan de rand van Addis Abeba.

Vanaf dat moment hebben we besloten om geen nieuwe kinderen meer op te nemen, en ons puur te gaan concentreren op de kinderen die we al hadden, zodat we hen naar ‘grade’ 8 of 12 konden gaan brengen.

Na grade 12 loopt ons support af, en staan de kinderen op eigen benen. We hebben één keer een uitzondering gemaakt voor een kind dat het uitstekend deed op school. Voor hem hebben we toen ook de universiteit betaald.

De structuur van de scholen in Ethiopië is als volgt: 

  • Primary school: van 7 t/m 10 jaar oud (grades 1-4) en van 11 t/m 14 jaar oud (grades 5-8) na het afronden van grade 8 ontvangen de kinderen het ‘The Primary school certificate’.

  • Secondary education: van 15 t/m 16 jaar oud (grades 9-10) en van 17 t/m 18 jaar oud (grades 11-12) na het afronden van grade 10 ontvangen de kinderen ‘The Ethiopian General Secondary Education Certificate Examination (EGSECE)’. Na grade 12 ontvangen ze ‘The Ethiopian Higher Education Entrance Examination (EHEEE); met dit certificate kunnen ze naar University (mits de cijfers hoog genoeg zijn).

Van alle schoolkinderen in Ethiopië die Primary school volgen gaat slechts de helft aansluitend naar Secondary education. Daar komt bij dat niet alle kinderen op de juiste leeftijd met school starten waardoor ze later klaar zijn met school.

 

Sinds 2008:

  • Hebben 3 van onze kinderen grade 12 afgrond.

  • Hebben 8 van onze kinderen grade 10 afgerond.

  • Zijn 6 kinderen verhuisd naar andere steden.

  • Zijn 8 kinderen buiten het programma gevallen omdat de ouders een goede baan hebben gevonden en het zelf konden gaan betalen.

  • Zijn 6 kinderen helaas weggegaan omdat de ouders niet meer wilden dat zij naar school gingen, of omdat ze ernstig ziek waren en daardoor niet meer in staat waren om naar school te gaan.

  • Hebben we ook 2 ouders geholpen om een kappers- of naaisterdiploma te halen zodat ze een goede baan konden vinden.

 

Schooljaar 2018-2019:

We hebben op dit moment 18 kinderen in ons programma. 1 kind is ziek en kon dit jaar niet naar school. We helpen zijn ouders op dit moment, en we hopen dat hij volgend jaar weer terug naar school kan gaan.  

 

Sommige kinderen gaan naar een publieke school, anderen naar een privéschool. Publieke scholen zijn in principe gratis maar wij betalen wel voor de boeken, pennen, uniform en het vervoer.

Alle kinderen wonen in Addis met hun families.

De betalingen aan de school verlopen direct via Giordana. Ieder kwartaal betaalt ze de scholen, en checkt ze hoe de kinderen het doen op school.

Aan het begin van ieder schooljaar komen de ouders bij ons om de kinderen te registreren.

Mocht een kind niet aanwezig zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar dan nemen we contact op met de familie om te kijken wat er gaande is.

We doen ons best om alle kinderen te laten doorgaan met hun school, zodat ze in ieder geval grade 10 afmaken.

Mikias
IMG_0870
kalkidan 2
IMG_0104
IMG_0808
Foto 11-12-14 12 22 13
Teklewel
kia
bottom of page