top of page

Doelstelling Education for Hope

Zoals te vinden is in de Akte van Oprichting van de Stichting Education for Hope heeft de stichting ten doel:

a. het bevorderen van participatie van kinderen in het onderwijs in Ethiopie;

b. het ondersteunen van scholen in Ethiopie;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen, transporteren en uitdelen van allerhande goederen en gelden, welke benodigd zijn voor de educatie en opleiding van kinderen in Ethiopie.

Hoe wij hier in de praktijk in invulling aan geven leest u 

bottom of page